Author: Annie Marott

Husk generalforsamling 14.9.2021

Kære medlem af Grundejerforeningen Nu er det snart tid til vores generalforsamling. Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal stilles skriftligt enten pr. brev til formanden, Annie Marott, Rødvig Allé 16 eller pr...

Trafikmålinger i Risbjerg Nord.

Trafikmålinger i Risbjerg Nord.

Som omtalt i indkaldelsen til generalforsamling 2021 er der foretaget trafikmålinger i Risbjerg Nord i uge 45/46 2020. Hvidovre Kommune kar givet tilladelse til, at målingerne bringes her på hjemmesiden. Oversigtskort på side 1...

Invitation til borgerklimamøde d 12.8.2021

Invitation til borgerklimamøde d 12.8.2021

Vil du være med i klimaindsatsen? Hvidovre Kommune støtter op om FN’s verdensmål www.verdensmaalene.dk Vi skal sørge for, at planeten også er et godt sted for de kommende generationer. Derfor er det nødvendigt at...

SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 14.9.2021

Foråret er kommet – og de næste faser af genåbningen er planlagt. Forsamlingsforbuddet lempes succesivt og forventes helt afskaffet 1. august 2021. Så hvis alt går vel kan vi afholde ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen...

Høringssvar til projekt “Harrestrup Å, Vigerslevparken”

Charlotte Amon Meng har som trafikudvalgsformand for grundejerforeningen afgivet dette høringssvar til projektet “Harrestrup Å i Vigerslevparken”: Som nærmeste naboer til Vigerslevparken glæder Harrestrup Villakvarters grundejerforening sig over planerne for skybruds- og stormfoldssikring af...