Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d 13. marts 2019

 i Bibliotekscafeen, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

 • 18.30 – 19.00: Smørrebrød, øl og vand
 • 19.00 – 20.00: Oplæg om RoomOutside v. Janni Bjerregaard Lund
 • 20.00 – 20.15: Pause
 • 20.15 –          : Generalforsamling

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Evt. bemærkninger til referatet fra sidste års generalforsamling
 3. Formandens beretning v/ Annie Marott
 4. Regnskab for 2018 til godkendelse (vedlagt) v/Lene Hansen
 5. 100 års jubilæum v/ Lyng Kvejborg Løfstrøm
  Grundejerforeningen blev stiftet d.23. november 1920 og har 100-års jubilæum i 2020.
  Forslag til program inkl. budget er vedlagt som bilag 1.
 6. Loppemarked i 2019 v/ Lene Hansen
  Vi foreslår at holde Loppemarked i vores grundejerforening lørdag den 4.maj 2019 fra kl 10 – 15.
  Du stiller op ved eget hus, og så vi står rundt omkring i vores grundejerforening.
  Vi vil gerne annoncere i Hvidovre avis, (koster 48,00 kr. pr. mm) og måske lave nogen skilte der kan stilles op ved “indgangen” til vores grundejerforening. Der vil også blive sat et opslag på Facebook.
  Bestyrelsen foreslår at Loppemarked afholdes som beskrevet og at der afsættes kr. 100,00 til annoncer i Hvidovre avis og til skilte.
 7. Budget 2019 til godkendelse (vedlagt) v/Annie Marott
  Det foreslås at medlemskontingent for 2019 fastholdes på kr. 200,00 – og at telefon- og kontortilskud til hvert bestyrelsesmedlem fastholdes på kr. 1.500,00
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. Formand i perioden 2019 og 2020, Annie Marott er villig til genvalg
  2. Suppleant til bestyrelsen for 2019, Michael Larsen er villig til genvalg
  3. Suppleant til bestyrelsen for 2019, Lyng Kvejborg Løfstrøm er villig til genvalg
  4. Revisor for perioden 2019 og 2020, Charlotte Amon Meng er villig til genvalg
 9. Indkomne forslag
  Forslag skal stilles skriftlig enten pr. brev til formanden, Annie Marott,
  Rødvig Alle 16, pr mail: bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dk eller via blanket på vores
  hjemmeside www.harrestrupvillakvarter.dk. Seneste frist er tirsdag d. 26. februar 2019.
  Evt. forslag udsendes til foreningens medlemmer inden d. 6. marts 2019.
 10. Evt.

Indkomne forslag under generalforsamlingen bedes indleveret skriftligt inden næste års generalforsamling.