Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand

Henrik Edvardsen
Rødvig allé 19
2650 Hvidovre

mail:  bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dk

Kasserer

Martin Jørgensen
Rødvig Allé 8
2650 Hvidovre

Bestyrelsesmedlem

Lyng Kvejborg Løfstrøm
Ejby Allé 20
2650 Hvidovre
Suppleant
Thomas Brandt Niebuhr
Sydkærsvej 49
2650 Hvidovre
Revisor

Charlotte Amon Meng,
Ejby alle 21
2650 Hvidovre

Revisorsuppleant

Lars Jørgensen,
Ejby alle 8
2650 Hvidovre