Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand

Annie Marott
Rødvig allé 16
2650 Hvidovre

Tlf: 2572 3535       mail:  bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Lyng Kvejborg Løfstrøm
Ejby Allé 20
2650 Hvidovre
Suppleant
Revisor

Charlotte Amon Meng,
Ejby alle 21
2650 Hvidovre

Revisorsuppleant

Lars Jørgensen,
Ejby alle 8
2650 Hvidovre