Generel orientering

Grundejerforeningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening – der udgiver medlemsbladet “MIT HUS”

Medlemsblad er et informativt og alsidigt blad, der udkommer fire gange om året.

MIT HUS er PL´s talerør til medlemmerne og heri gennemgås sager og forhold af relevans for den enkelte parcelhusejer. Samtidig er der hér mulighed for at holde øje med de medlemstilbud, som udbydes.

De seneste udgivelser af medlemsbladet Mit Hus kan frit læses online: https://bit.ly/2SJX7Dx

Links til nyeste nummer af bladet aktiveres altid først efter, at foreningens medlemmer har modtaget bladet med posten. Hvor ikke andet er angivet, er eftertryk tilladt med udtrykkelig angivelse af såvel “Parcelhusejernes Landsforening” som “MIT HUS”. Navngivne indlæg er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med foreningens opfattelse og fremstår på bidragyderens ansvar.

 

Grundejerforeningen er medlem af SGH (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune)

www.SGH.nu

Formand: Flemming J. Mikkelsen

 

Sæt allerede nu X i kalenderen d 3. marts og d 13. marts 2019.

D.3.3.2019 er det fastelavn og grundejerforeningen inviterer igen til fastelavnsfest. Invitation udsendes i god til alle – samt lægges på hjemmeside og Facebook

 

Grundejerforeningens årlige ordinære generalforsamling holdes d 13.3.2019 – og indkaldelse med dagsorden udsendes senest 28 dage før.